Óvodai oktatás

Share

“Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja . És egész énünknek e nagyszerű felajánlása mindenki számára éppen annyira gazdagítja az adományozót, mint a közösséget.”

(Anatol France)

 

Óvodai tevékenységeinket napi, heti, ünnepszaki és éves ritmikus rend jellemzi, hogy ezzel is fokozzuk a gyermekek belső biztonságérzetét.

Számos tevékenységünk zajlik a természetben, hogy biztosítsuk gyermekeinknek a természetközeliséget a zsúfolt nagyvárosban.

A gyermekek napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a játék és mozgás egyensúlyban legyen a tantervben előírt többi óvodai tevékenységgel. Ugyanakkor megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyermekek aktív tevékenykedés közben szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat. Ilyenek többek között a logopédiai foglalkozások, terápiák, kirándulások, amelyek igazodnak az egyéni és életkori sajátosságokhoz.  Elsőrendű szempont számunkra, hogy  az ide járó gyermekek megfigyelőképességük fejlesztésével önálló gondolkodásra képes és aktív személyiségekké váljanak. Az óvoda a hagyományos értékek átadásán és biztonságos légkör kialakításán túl a gyermeki személyiség tiszteletben tartására és elfogadására is nagy hangsúlyt fektet. Erősségünk,hogy a gyermekekkel  családias, kis létszámú csoportokban foglalkozunk.

Az oktató – nevelő munkát végző csapat meggyőződése, hogy csak a családdal együttműködve lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog, kíváncsi, a világra nyitott gyermekeket nevelni.

Az óvodában választható fakultációk: úszás, tenisz, sí, néptánc, angol nyelv, gyógytorna, családos kézműves foglalkozások. A magyarul nem tudó gyermekeknek kiscsoportos magyar nyelvű egyéni fejlesztésen vehetnek részt, ugyanakkor tartunk iskola-előkészítő foglalkozásokat is.

Az óvoda játékainak megválasztásakor fontosnak tartjuk, hogy azok lehetőleg a legtöbb természetes alapanyagot tartalmazzák.

Óvodánk 1,5 -től 6 éves korig 3 csoportba várja a gyerekeket.

Tandíj (2018-2019-es tanév):

  • Rövid program (07:00-13:00): 1000 Ron/hónap
  • Hosszú program (07:00-18:00/17:00): 1200 Ron/hónap

Elérhetőségünk:

Telefon: 0745 372 676

e-mail: info@mikoovoda.ro