Óvodai oktatás

Share

ALAPELVEINK

“Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja . És egész énünknek e nagyszerű felajánlása mindenki számára éppen annyira gazdagítja az adományozót, mint a közösséget.”

(Anatol France)

Bizonyított, hogy könnyebben érvényesül az, aki kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, aki jól bánik a szavakkal, jó beszélgetőpartner, aki hatékonyan old meg konfliktusokat, vagy gyorsan tud kapcsolatot teremteni másokkal. A társas kompetenciák ugyanis a kommunikációt és a konfliktuskezelési képességet takarják.

Érzelmi intelligencia és szociális biztonság
 • Képes érzelmileg meleg kapcsolatokra;
 • Az életet alapvetően pozitívan szemléli;
 • Elfogadja érzéseit és igényeit (legyen szó szexualitásról, szeretetről, dühről);
 • Egészséges önérvényesítő, vagyis képes saját érdekeit úgy képviselni, hogy közben ne taposson át másokon;
 • Képes nemet mondani;
 • Ismeri az erősségeit és a korlátait is;
 • A legjobbat próbálja kihozni magából;
 • Felelősségteljes;
 • Az ügyesség, a teljesítmény fontos az önbecsülése szempontjából;
 • A teljesítményének elismerése erősíti az önbecsülését;
 • Képes objektíven értékelni saját teljesítményét;
 • Tud örülni a sikereinek;
 • A sikereket önmagának és nem a véletlennek, vagy a szerencsének tulajdonítja;
 • Fel­ tudja ismerni az érzel­me­it;
 • A társas lény mivolta által igényli, hogy szeressen és szeressék, megsimogassák (nem csupán fizikai értelemben), hogy gondoskodjanak róla;

OKTATÁS

Óvodai tevékenységeinket napi, heti, ünnepszaki és éves ritmikus rend jellemzi, hogy ezzel is fokozzuk a gyermekek belső biztonságérzetét.

Számos tevékenységünk zajlik a természetben, hogy biztosítsuk gyermekeinknek a természetközeliséget a zsúfolt nagyvárosban.

A gyermekek napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a játék és mozgás egyensúlyban legyen a tantervben előírt többi óvodai tevékenységgel. Ugyanakkor megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyermekek aktív tevékenykedés közben szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat. Ilyenek többek között a logopédiai foglalkozások, terápiák, kirándulások, amelyek igazodnak az egyéni és életkori sajátosságokhoz.  Elsőrendű szempont számunkra, hogy  az ide járó gyermekek megfigyelőképességük fejlesztésével önálló gondolkodásra képes és aktív személyiségekké váljanak. Az óvoda a hagyományos értékek átadásán és biztonságos légkör kialakításán túl a gyermeki személyiség tiszteletben tartására és elfogadására is nagy hangsúlyt fektet. Erősségünk,hogy a gyermekekkel  családias, kis létszámú csoportokban foglalkozunk.

Az oktató – nevelő munkát végző csapat meggyőződése, hogy csak a családdal együttműködve lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog, kíváncsi, a világra nyitott gyermekeket nevelni.

Az óvodában választható fakultációk: úszás, tenisz, sí, néptánc, angol nyelv, gyógytorna, családos kézműves foglalkozások. A magyarul nem tudó gyermekeknek kiscsoportos magyar nyelvű egyéni fejlesztésen vehetnek részt, ugyanakkor tartunk iskola-előkészítő foglalkozásokat is.

Az óvoda játékainak megválasztásakor fontosnak tartjuk, hogy azok lehetőleg a legtöbb természetes alapanyagot tartalmazzák.

Óvodánk rendelkezik a nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságos játékára való különös tekintettel helyeztük el, használjuk. Igyekszünk az óvoda helyiségeit úgy kialakítani, hogy az a lehető legotthonosabb érzést keltse a gyerekekben.

Olvasson tovább és ismerkedjen meg többek között az épület legfőbb jegyeivel, eszköztárával, a környezettudatos életmód kialakítását és az egészségmegőrzést célzó eszközökkel.

Vegyes csoportok

A vegyes korosztályú óvodai csoportok szociális kompetenciákra gyakorolt pozitív hatását már sok kutatás bizonyította.  A vegyes csoportban nevelődő gyermekek jellemzően fogékonyabbá válnak a toleranciára, nagy mértékben fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. Vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermek egy már kialakult közösségbe kerül, ami a nagycsalád mintájára különböző életkorú gyermekekből áll, ezért a beszoktatás időszaka is gördülékenyebb. A beszoktatási periódusban az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása és vidám játéka, a családias hangulat nagyban segítheti az újonnan érkezett gyermek beilleszkedését. A pedagógusok differenciáltan dolgoznak a gyerekekkel, így mindenki a korának megfelelő kihívások elé néz, miközben objektív visszajelzést kap saját, életkori sajátosságainak megfelelő képességeiről.

A fiatalabbak sokszor részt kívánnak venni azokon a tevékenységeken, amelyekre az idősebbek fogékonyak, így tudásszomjuk egyre nő. Egyszerűen kíváncsiak arra, mit tesznek a nagyobbak. Az idősebbek igyekeznek jó példával elől járni a fiatalabbak előtt, s megerősítik, elismerik, dicsérik társaikban az ilyen megnyilvánulásokat – pontosan úgy, mint ahogy azt az óvónőktől látták.

A vegyes csoportokban több együttes élmény átélésére van lehetőség, a csoportok élete érzelmileg telítettebb, a kommunikációs helyzetek árnyaltabbak. Ez az összetartozás, a családiasság érzését növeli, miközben beszédük választékosabbá, tagoltabbá válik, szókincsük pedig bővebbé. Beszédfejlődésük, kommunikációs képességeik fejlődése sokkal gyorsabb, mert nemcsak az óvónő példáját követhetik, hanem nagyobb társaikét is. Megjegyzendő az is, hogy a csúfolódás sem gyakori, inkább jó szándékkal kijavítják a kicsik beszédét. A másság elfogadásának csírái bontakoznak ki ilyenkor.

Hihetetlen nagy előnye a vegyességnek , hogy ritkán esik meg az, hogy a nagyobb gyermek bántalmazná a kisebbet. Elvétve fordul elő agresszió közöttük, ha mégis, akkor inkább két kicsi között, akik még nem láthattak elég példát arra, hogyan lehet másképpen megoldani a konfliktushelyzeteket. A vegyes csoportban a gyermekek megtanulják kezelni agressziójukat.

A vegyes csoport nagy előnye még, hogy  a testvérek egy csoportba kerülhetnek. Így a kisebbet ismerős környezet, barátok várják az első óvodai napon.

A – valamilyen oknál fogva-  még egy évig óvodában maradó gyerekekre igen jó hatással van az, ha nem kerülnek ismeretlen közegbe – más óvónőhöz, aki őket nem ismeri -, hanem az iskolába lépésig társaikkal és óvónőjükkel maradhatnak együtt.

Biztonságos közeg

Nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is egy olyan környezetben érezzük jól magunkat, melyben biztonságban érezzük magunkat. Az óvoda érzelmi és fizikai biztonságot kell nyújtson a gyermekeknek, hogy megfelelően fejlődhessenek.

Az érzelmi biztonság megadásával kezdődik az érzelmi intelligencia kibontakozása. Az óvodában a legfontosabb a gyerek számára, hogy érzelmi biztonsághoz jusson, hogy az óvónő személyisége barátságos hellyé tegye számára az óvodát. A szabad játék, a mindennapi mesehallgatás segít, hogy feldolgozza a világról és saját belső világából nyert tagolatlan benyomásait, és ezeket mindig újra tagolja.  Az érzelmi nevelés a művészetekben folytatódik. A művészetek, mint a zene, a mozgás, a képzőművészet segítenek az önkifejezésben, segítenek kibontakozni, megtalálni önmagunkat.

A napi rutinok gyakorlása, mint például reggeli beszélgetőkörök, imádkozás étkezések előtt, közös falatozások, lefekvés előtti álomba ringatók érzelmi kapaszkodók a kisgyermek számára.

Az óvoda olyan hely kell legyen, ahol a gyermek bátran, őszintén megnyilvánulhat, mer kíváncsinak lenni, felfedezni, megbotlani és hibázni. Az óvónők a gyermeket biztatják céljuk elérése érdekében, ösztönzik, ugyanakkor támaszt nyújtanak számukra, megteremtik a megfelelő környezetet. A pedagógusok jól ismerik a gyerekeket, ezért bíznak a képességeikben. Például segítenek elsajátítani és gyakorolni a biztonságos fára mászást.


BEIRATKOZÁS ÉS TANDÍJ

Óvodánk 1,5 -től 6 éves korig 3 csoportba várja a gyerekeket. A beiratkozás óvodánk székhelyén történik. Látogasson meg minket gyermekével, tekintsen be hétköznapjainkba, ismerje meg pedagógusainkat.

Előzetes időpontegyeztetés:

Telefon: + 40 745 372 676
e-mail: info@mikoovoda.ro

Tandíj (2018-2019-es tanév):

 • Rövid program (07:00-13:00): 1000 Ron/hónap
 • Hosszú program (07:00-18:00/17:00): 1200 Ron/hónap

BESZOKTATÁS

Az óvodai beszoktatás lényege az, hogy a gyermek olyan bizalmi kapcsolatot tudjon kialakítani az óvónővel, amelyre támaszkodhat, amikor édesanyja távol van.  Az óvodakezdés során így arra helyeződik a hangsúly, hogy a gyermek megismerje új környezetét és megszeresse a vele foglalkozó óvó néniket, akikhez majd kötődni tud. Ebben a periódusban fontos, hogy a szülő és a pedagógus együttműködjenek. A beszoktatás során a szülők és az óvoda dolgozói is ugyanolyan fontos szerepet játszanak. Mit tehet az óvoda?

Biztonságos közeget alakít ki, melyben a gyermek jól érezheti magát, barátokra talál, izgalmas tevékenységekben vesz részt. Az óvodakezdés utáni első napokban az óvónők beszélgetnek a szülőkkel a gyermekről. Ilyenkor a pedagógus teljesebb képet kaphat, így megkönnyítheti számára a beszoktatási időszakot.  Lehetőség van arra is, hogy a kisgyermek magával hozzon otthonról egy számára biztonságot nyújtó tárgyat, játékot.

A beszoktatási időszak megkönnyítését a szülők hozzáállása nagyban befolyásolja. Hetekbe, hónapokba is telhet, míg a gyermek igazán megszokja az óvodát, és barátokra talál, ezért fontos, hogy ezt az időszakot a szülő, lehetőségei szerint minél inkább megkönnyítse a számára. Beszélgessen vele sokat, bátorítsa, az együtt töltött idő legyen tartalmas. Reggelente elköszönéskor ne próbáljon elmenekülni, hanem búcsúzzon el, és minden alkalommal mondja el a kicsinek, hogy aznap mikor és ki fog érte jönni az óvodába.  Célszerű általánosság helyett konkrét eseményhez kötni a találkozást pl.: ebéd után, alvás után. Ha bizonytalan, kérjen segítséget a pedagógusoktól. Az óvodakezdés nem csak a gyermeket, de a szülőt is megviselheti. Ezt az intézménybe és az ott dolgozó szakemberekbe vetett bizalom ellensúlyozhatja.

Intézményválasztás

Az óvodaválasztás sok szülő számára okoz fejtörést. Sok szempontot kell figyelembe venni, hogy gyermekünk első, családon kívüli közösségében otthonosan érezze magát.

Fontos szempont az óvoda kiválasztásánál annak megközelíthetősége. Legideálisabb ha az óvoda a család otthonához vagy a szülők munkahelyéhez közel található. A napi rendeszerességgel történő hosszú utazás, dugóban állás nem tesz jót a gyermeknek, kifárasztja őket, a nagyobb mozgásigényű gyerekek nehezen viselik.

Másik szempont az óvónő és az ott dolgozók személyisége, nevelési elvei. Ha több óvoda közül kell döntenünk, célszerű ellátogatni a nyílt napokra, vagy megbeszélni az óvónőkkel és a vezetőséggel egy látogatást, amikor betekintést engednek a csoport tevékenységeibe. Ilyenkor figyeljük meg a gyerekek pedagógusokhoz való viszonyát, a légkört, a pedagógus reakcióit, azt, hogy hogyan beszélnek a gyerekekkel, türelmesek-e végighallgatják-e őket.

A csoportlétszám is fontos szempont lehet. Ha túl nagy a csoport, akkor nem jut elég figyelem egy gyerekekre. Ideális a 15-20 fő egy csoportban.

A beszoktatás módja óvodánként eltérő lehet. Legjobb ha az óvoda rugalmas ebből a szempontból, tehát alkalmazkodik a gyerek igényeihez, alkalmazkodási tempójához.

Érdeklődjünk afelől is, hogy lehetőség van-e plusz tevékenységekre. A beszoktatási időszakban még nem gondolunk ilyesmire, de középső vagy nagy csoportba érve megkönnyíti a család életét az, ha az óvoda felvállalja például az úszás vagy balett oktatás megszervezését.

A gyermek optimális fejlődéséhez szükség van arra, hogy minél több időd töltsenek szabad levegőn, természetes környezetben.

Végezetül, minden óvoda más és más értékeket, alapelveket képvisel. Fontos, hogy ez illeszkedjen a család értékrendeszerével. Ha szeretünk közösségbe járni, egy olyan óvoda a legjobb választás, ahol sok családos programot szerveznek. Ha fontos számunkra, hogy gyermekünk megtapasztalja a másságot, akkor olyan intézményt válasszunk, ahová többnyelvű, más nemzetiségű, vagy speciális igényű gyerekek is részei a csoportnak.


FELSZERELTSÉG

Az óvoda épületének legfőbb jegyei:

Az óvoda épülete Kolozsvár központjától gyalogosan 3 percnyire helyezkedik el. Az óvoda félreesik a városi nyüzsgés forgatagától, csendes szigetet biztosítva a gyermekeknek, nagy udvarával és hangulatos épületével.  Az épületen belül megfelelő méretű csoportszoba és kiszolgáló helyiségek biztosítják a gyermekek kényelmét és biztonságát.

A gyermekek által használt mosdóhelyiségekben 3 mosdó, 2-2  WC, egy-egy zuhanyzó van elhelyezve. Ez megfelelő a tisztálkodási gondozási feladatok ellátásához. Az épületben továbbá három csoportszoba, egy étkező, egy pszichológus-logopédusi kabinet, egy egészségügyi szoba, egy hálószoba található.

Az óvoda 700 m2  zöld udvarral rendelkezik.  Az udvar biztonságos fa játékeszközökkel van felszerelve melyek segítségével biztosított a mindennapos testnevelés, levegőzés, mozgásos játékok,  a szabadban zajló valamennyi felfedeztetés megszervezéséhez és lebonyolításához valamennyi feltétel.

A berendezések nagysága megfelel a gyermekek testméreteinek. Az állagmegőrzés érdekében az épületet és a bútorzatot folyamatosan újítjuk.

Az óvoda megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak, és lehetőséget teremt a szülők fogadására is.

A játéktevékenység és az óvodai tanulás eszközei

Az óvoda tárgyi feltételei kiválóak. Ez köszönhető az óvodapedagógusok  igyekezetének, valamint  a lelkes szülők önzetlen segítségének, akik önként segítenek a környezet szépítésében a szakmai feltételek gazdagításában, bővítésében. A csoportok játék készletét folyamatosan bővítjük, javítjuk, igazodva a gyermekek igényeihez. A klasszikus játékokon kívül fontosnak tartjuk a készség-képességfejlesztő játékok meglétét is.

Mese és szakkönyv ellátottság

Mese és szakkönyv ellátottságunk gazdag és folyamatosan bővül. A vegyes életkorú csoport miatt többféle, az életkoroknak megfelelő mese és ismeretterjesztő könyvet vásárolunk. Az óvoda szakkönyvein kívül az óvodapedagógusok saját szakkönyveit is használjuk.


ÉTKEZÉS

Óvodánkban csakis minőségi alapanyagokból készült egészséges ételeket és italokkal kínáljunk a gyermekeket.

Napi négy étkezést biztosítunk:

 • 09:00 – reggeli
 • 10:30 – gyümölcs és zöldségtál (komatál)
 • 12:00 – ebéd (meleg leves, második fogás, savanyúság/saláta)
 • 16:00 – uzsonna

Ételkínálatunk a gyermekek napi kalóriaszükségletét figyelembe véve, orvos és nutricionista szakemberek ajánlásait követve igazodik a korszerű táplálkozás elvárásaihoz. A menü változatos, 4 hétre van megtervezve

Gondoltunk a speciális étrendre szoruló gyermekekre is, igény szerint rendelhető tej- vagy lisztérzékeny, illetve vegetáriánus menü.

Célunk, hogy korszerű, finom ételeinkkel, változatos étrendünkkel – amelynek elemei esetenként eltérnek az eddig megszokottól – hozzászoktassuk a gyerekeket az egészséges, sokoldalú táplálkozáshoz.

Az egy főre jutó ételadag súlya az alábbi táblázat szerint van feltálalva (a napi menüben ezeket minden ételre vonatkozóan külön feltüntetjük):

Tejtermék 100-150 g
Kenyér, gabonapelyhek, száraz-tészta, tojás 100g
Levesek és csorbák 150-200 g
Főétel – körítés 100-150 g
Főétel – hús 60-70 g
Komatál 80-100g

A gyerekek számára összeállított egészséges étrend ugyanazon az elven alapszik, mint a felnőttek étrendje. Minden embernek szüksége van ugyanazokra a típusú táplálékokra – például vitaminokra, ásványi anyagokra, szénhidrátokra, fehérjére és zsírra. Az eltérő korú személyek számára összeállított étrend csupán a speciális táplálékok mennyiségében különbözik. Az óvodai étkezések alkalmával az életkoronként szükséges 70-90% átlagkalóriát biztosítjuk!

1-3 éves gyerekek   

Kalória 1000-1400, a növekedési és aktivitási szinttől függően
Fehérje A napi kalóriamennyiség 5-20 %-a (13-50 gramm napi 1000 kalóriára vetítve)
Szénhidrátok A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (113-163 gramm napi 1000 kalóriára vetítve)
Zsír A napi kalóriamennyiség 30-40 %-a (33-44 gramm napi 1000 kalóriára vetítve)
Nátrium Napi 1000 milligramm
Rost Napi 19 gramm
Kalcium Napi 500 milligramm

4-7 éves gyerekek

Kalória 1200-1800, a növekedési és aktivitási szinttől függően
Fehérje A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (30-90 gramm napi 1200 kalóriára vetítve)
Szénhidrátok A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (135-195 gramm napi 1200 kalóriára vetítve)
Zsír A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (33-47 gramm napi 1200 kalóriára vetítve)
Nátrium Napi 1200 milligramm
Rost Napi 25 gramm
Kalcium Napi 800 milligramm

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Úgy gondoljuk, hogy nem elegendő csupán tanítani a környezettudatos életmódot, hanem jó példát kell mutatni! Oly formán építjük be ezt a mindennapi tevékenységekbe, hogy az olyan természetes legyen, akárcsak az evés előtti kézmosás.

Szelektív hulladékgyűjtés: 

A szabványnak megfelelő szemetesekbe gyűjtjük a hulladékot, a gyerekek segédkeznek ennek helyes használatában az óvónők és dadák útmutatásával.

Komposztálás:

A szerves hulladékot a kertben erre a célra kialakított komposztálóban gyűjtjük a gyerekek segítségével. Az így keletkezett tápanyagban gazdag talajjal dúsítjuk tavasszal az óvoda veteményesét és a virágoskertet.

Újrahasznosítás:

Óvodánkban már az előkészületek során igyekeztünk menteni és újragondolni a házban kidobásra szánt bútorokat, tárgyakat. Ezek mintául szolgálhatnak gyereknek, felnőttnek egyaránt a mindennapi használatuk során. Ezen kívül kézműves tevékenységeinkben is gyakorta alkotunk újrahasznosítható tárgyakból.


EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

A higiéniára természetesen nagy hangsúlyt fektetünk és a gyerekek egészségi állapotát is napi szinten ellenőrzi az óvoda asszisztensnője, ám úgy gondoljuk, hogy ennél többet is tehetünk a betegségmegelőzés érdekében.

Sószoba

A sós levegő pozitív hatása bizonyított a léguti megbetegedések megelőzésében. Viszont a téli időszakban, amikor erre a legnagyobb szükség van, körülményes a gyerekek szállításának megoldása a sószobáig, ráadásul ez egy plusz költség a szülők számára. Óvodánk alaksorában berendezett sószobát mind az óvodások, mind a kisiskolás napközi diákjai igénybe vehetik!

Antilallergén szőnyegek és függönyök

A naturfloor jóvoltából természetes anyagból készült (tengerifű, szizál, kókuszrost) antibakteriális ugyanakkor antiallergén szőnyegeken játszhatnak a gyerekek a csoportszobában.

Ugyanakkor függönyeink kenderből készültek, melyeket természetes színezőanyagokkal tettek vidámabbá.