Hart Edina – óvónő

Share

Jelenleg másod éves hallgató vagyok a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Óvodai- és elemi oktatás pedagógiája szakán. Ezt megelőzően a Bölcsészettudományi Karon mesteriztem, ugyanitt végeztem el az alapképzést is. Az egyetemi éveim során egyre inkább megerősödött bennem a gondolat, hogy a nevelés és az intézményesült oktatás mennyire meghatározó szerepet tölt be az egyén és a társadalom életében egyaránt. Az is egyre biztosabbá vált, hogy ez a számomra megfelelő hivatás, melyet szívesen végzek, tudva, hogy fontos, amit csinálok. Ugyanakkor a pedagógiai gyakorlatok alkalmával rájöttem, hogy sokkal szívesebben foglalkozom kisebb gyermekekkel, akikből – sajnos ellentétben idősebb társaikkal – az iskola ingerszegény, normatív környezetében, még nem irtották ki a kíváncsiságot és az érdeklődést a világ iránt. Ezért döntöttem úgy, hogy beiratkozom az óvó- és tanítóképzőre, ahol elméleti alapot kaphatok az elhivatottságom mellé.

A Mikó Óvoda kiváló lehetőséget nyújt számomra, hogy részt vegyek egy olyan nevelési folyamatban, melyben a pedagógusok célja, hogy a gyerekek kreatívvá, magabiztossá és érzelmileg kompetensé váljanak, miközben élvezik és megélik a felhőtlenül boldog, a világra rácsodálkozó gyermekkort.