Educație Preșcolară – Grădinița cu Program Prelungit MIKÓ

Share

“ Omul atunci oferă cu adevărat, când îşi oferă munca lui, sufletul lui, spiritul lui. Şi această ofertă mare a întregului nostru sine, îmbogăƫeşte pretutindeni atât pe cel ce oferă, cât pe întrega comunitate.”

(Anatol France)

Programul nostru profesional constă atât în ordinea zilelor, săptămânilor, lunilor, zilelor de sărbătoare cât ş în ritmul întregului an. Acest ritm oferă copilului o siguranƫă interioară continuă.

Nenumărate activităƫi le desfăşurăm în mijlocul naturii, pentru a le oferi copiilor apropierea de mediul natural, într-un oraş atât de aglomerat. Orarul zilnic al copiilor este prescris în aşa fel, încât joaca şi mişcarea să fie în echilibru cu alte activități prevăzute de curriculum preșcolar. Totodată oferim oportunitatea, ca în timpul activităƫilor copiii să îşi îmbogăƫească cunoştiƫele, să trăiască sentimentul propriei descoperiri. Activităƫile care permit aceste descoperiri se vor desfăşura în timpul perioadei de logopedie, pe parcursul excursiilor, activităƫi adaptate vârstei copiilor.

Una dintre priorităƫile noastre este ca acei copii, care frecventează grădiniƫa noastră să îşi dobândească abilitatea de observare, cu ajutorul căreia să însuşească, cu propriile forƫe capacitatea de a gândi şi de a activa independent. În grădiniƫa noastră valorile tradiƫionale omeneşti şi valorile specifice ale copilului se îmbină într-un mediu sigur şi primitor. Copiii din grădiniƫa noastră vor învăƫa să îşi accepte semenele exact aşa cum e el. Atuul nostru este ca acei copii, care vin la noi îşi vor desfăşuira activităƫile în grupe cu un număr mic decopii, într-un cadru mai restrâns, familiar.

Suntem convinși, că doar în colaborare cu părinƫii se poate ajunge la educarea unui copil cu adevărat fericit, interesat, echilibrat, deschis spre lumea ce îl înconjoară.

Oferim activităƫi facultative, precum: înot, tenis, schi, dans popular, engleză, fizioterapie,activităƫi de lucru manual cu părinƫii.

Copiii, care nu vorbesc limba maghiară, vor putea fii înscrişi în activităƫi de dezvoltare individuală în limba maghiară. Totodată, ƫinem şi activităƫi de pregătire pentru şcoală.

Privind achiziƫionarea jucăriilor, dorim să achiziƫionăm jucării din materiale prime naturale.

Aşteptăm copii cu vârstă cuprinsă între 1,5- 6 ani.

Tarif lunar (anul școlar 2022-2023):

  • Program scurt (07:00-13:00): 1600 RON/luna
  • Program lung (07:00-18:00/17:00): 1800 Ron/luna

Tarif lunar (anul școlar 2023-2024):

  • Program scurt (07:00-13:00): 2000 RON/luna
  • Program lung (07:00-18:00/17:00): 2200 Ron/luna

Tarif masă:

  • Program scurt (07:00-13:00): 24 Ron/ zi. (mic dejun, prânz)
  • Program lung (07:00-18:00/17:00): 28 Ron/zi. (mic dejun, prânz, gustare)