Echipament

Share

Pe această pagină vă oferim informații în legătură cu trăsăturile clădirii noastre, cu echipamente instructiv-educative, cu dotările pentru educație pentru mediu și condițiile pentru menținerea sănătății.

Cu ce este echipată clădirea?

Grădiniƫa noastră îndeplineşte toate condiƫiile materiale necesare programului de educare. Toate lucrurile din incinta grădiniƫei sunt aşezate în aşa fel, întrucât ele să fie permanent la dispoziƫia copiilor şi să le ofere o siguranƫă continuă, pe tot parcursul timpului petrecut cu noi.

Ce oportunităƫi ne oferă clădirea?

Grădiniƫa noastră este situată, la aproximativ 3 minute distanƫă din central oraşului. Datorită faptuli că este situată într-o zonă liniştită, cu mult spaƫiu verde, le oferă copiilor oportunitatea de a trăi într-un mediu plăcut şi atractiv. Camerele încăpătoare şi existenƫa mai multor alte spaƫii, le garantează copiilor confort şi siguranƫă. Băile pe care le vor folosi copiii, sunt dotate cu 3 chiuvete, 2 toalete şi o cabină de duş. În continuare, clădirea are trei săli de grup, o sală de mese, un cabinet de psichologie- logopedie, un cabinet medical şi un dormitor. În afara clădirii, există o curte cu spaƫiu verde, de 700 m2. Curtea este amenajată în aşa fel încât să ofere copiilor posibilitatea de descoperire, recreeare, multă mişcare şi joacă în cadrul unui spaƫiu plăcut şi sigur.

Totodată, mărimea mobile din sălile de grupă este potrivită vârstei copiilor. Acordăm o importanƫă majoră acestui aspect, iar din acest motiv, mobilierul va fii frecvent reînnoit. Prin urmare, grădiniƫa oferă un mediu primitor atât copiilor şi părinƫilor, cât şi personalului.

Ce obiecte de joacă şi de descoperire îi aşteaptă pe copii?

După cum observăm, condiƫiile materiale sunt îndeplinite . Este posibil acest lucru mulƫumită promptitudinii educatoarelor, şi ajutorului necondiƫionat din partea părinƫilor, care sunt pregătiƫi să participle atât la înfrumuseƫarea spaƫiului, cât şi la asigurarea condiƫiilor ce propun îmbunătăƫirea calităƫii educaƫiei . Jucăriile copiilor vor fii frecvent reînnoite, în funcƫie de necesităƫile copiilor. Pe lângă jocurile clasice, oferim importanƫă şi existenƫei unor jocuri de dezvoltare a abilităƫilor şi consoliderea capacităƫilor copiilor. Ce cărƫi avem sau vom avea în folosinƫă?

Biblioteca noastră conƫine nenumărate cărƫi de poveşti şi mai multe cărƫi pentru copii, necesare în domeniul educaƫiei. Pe lângă cele achiziƫionate deja, biblioteca va fii îmbogăƫită treptat cu noi cărƫi pentru copii. Deoarece vom avea grupe mixte, alcătuite din copii de diferite vârste, vom achiziƫiona cărƫile în funcƫie de vârsta copiilor.

EDUCAȚIE PENTRU MEDIU

Considerăm că în atingerea scopului de sa creste copii iubitori de natură nu e de ajuns doar să educăm, e necesar ca ei să primească un exemplu demn de urmat. Aceste exemple sunt clădite în activitățile noastre în așa fel, încât ele să pară la fel de naturale precum spălatul mâinilor dinaintea mesei.

Adunarea selectivă a deșeurilor:

Deșeurile sunt adunate în containere specifice, avem container pentru hârtie, pentru plastic, pentru alte deșeuri. Copiii ajaută zilnic în selecterea deșeurilor, sub supravegherea atentă a educatoarei și a îngrijitoarei.

Compostare:

Deșeurile organice sunt adunate într-un loc amenajat pentru adunarea acestor deșeuri, în curtea grădiniței. Copiii participă, împreună cu educatoarea, îngrijitoarea la compostare. Nutrienții acumulați pe această cale, vor fii folosiți la primăvară în grădina noastră de flori și de legume.

Reciclare:

Pe parcursul renovării acestei clădiri, am păstrat numeroase obiecte, mobilier, pe care le vom putea recicla în așa fel încât ele să fie din nou folositoare. Aceste idei și fapte constituie baza în urmarea bunelor exemple atât de către copii, cât și de către părinți. Pe lângă acest fapt, refolosim deseori obiecte, lucruri devenite inutile în activitățile noastre de lucru manual, pentru a le reda o nouă folosință și a menține mediul natural în care trăim, curat și sănătos.

MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII:

Ținem cont de importanța igienei personale. Asistenta noastra verifică zilnic starea de sănătate a copiilor, însă, pe lângă asta considerăm că e necesară educația pentru menținerea sănătății, pentru păstrarea igienei.

Grota Salina:

Științific demonstrate este faptul că aerul sărat previne apariția bolilor respiratorii. În perioada rece, avem cea mai mare nevoie de îngrijirea căilor respiratorii, însă posibilitatea de a duce copiii în locuri sărate amenajate este scăzută, plus că este un adaos financiar considerabil. În beciul grădiniței noastre, am amenejat o camera de sare, pe care o pot lua în folosință atât preșcolarii, cât și școlarii.

Perdele și covoare antialergice: 

Din bunavoința naturfloor, copiii au oportunitatea de a se juca pe covoare antibacteriene și antialergice special făcute din fibre naturale (sizal, seagrass, cocos). Totodată perdelele noastre sunt croite din cânepă și vopsite cu o coloranți naturali.